Thứ 4, 23-01-2020, 03:53
Nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, chiều ngày 14/01/2020, Thư viện tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và triển khai nhiệm vụ năm 2020..
Với hương vị đặc biệt, thơm ngon mà thiên nhiên ban tặng, trái hồng Hạc Trì vốn là niềm tự hào của người dân Đất Tổ nơi thành phố Ngã ba sông...
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Pháp lệnh thư viện ngày 28 tháng 12 năm 2000; Căn cứ Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Liên kết web :
Đang online : 1
Hôm nay : 39
Tháng hiện tại : 1481
Tổng lượt truy cập : 63940