Thứ 4, 16-10-2019, 21:27
Hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019” với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của việc học tập suốt đời, theo tấm gương tự học, học thường xuyên của Bác Hồ hướng tới xây dựng một xã hội học tập...
Với hương vị đặc biệt, thơm ngon mà thiên nhiên ban tặng, trái hồng Hạc Trì vốn là niềm tự hào của người dân Đất Tổ nơi thành phố Ngã ba sông...
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Pháp lệnh thư viện ngày 28 tháng 12 năm 2000; Căn cứ Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Liên kết web :
Đang online : 1
Hôm nay : 23
Tháng hiện tại : 1747
Tổng lượt truy cập : 57724