Thứ 5, 22-02-2024, 23:25
Thực hiện kế hoạch số 49/KH-SVHTTDL ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ về việc triển khai thực hiện dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại tỉnh Phú Thọ...
Với hương vị đặc biệt, thơm ngon mà thiên nhiên ban tặng, trái hồng Hạc Trì vốn là niềm tự hào của người dân Đất Tổ nơi thành phố Ngã ba sông...

  1. 36 kế cầu người & dùng người / Minh Tân. - Tái bản. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2022. - 644tr. ; 21cm. - (Businessbooks bí quyết để thành công).
  2. 5 tác phẩm Bảo vật quốc gia (Đường cách mệnh; Nhật ký trong tù; Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước; Di chúc) / Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị ...
Liên kết web :
Đang online : 2
Hôm nay : 116
Tháng hiện tại : 3441
Tổng lượt truy cập : 219235