Thứ 5, 23-02-2024, 00:04
“ ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG”
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam họp tại Thủ đô Hà Nội là Đại hội “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới” thành công tốt đẹp, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc. Để góp phần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thi hành Điều lệ Đảng,… Trung tâm Phát hành sách pháp luật – chính trị Minh Châu phối hợp với Nhà xuất bản Dân trí xuất bản và phát hành cuốn sách: “Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn kiện Đại hội XII của Đảng”. Cuốn sách gồm 400 trang in khổ 19 cm × 27 cm với bố cục tám phần bao gồm: Một số hình ảnh về Đại hội XII của Đảng; điều lệ Đảng và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; một số văn kiện Đại hội XII của Đảng… Với những nội dung trên, cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo thiết thực tại các cơ quan, tổ chức trong việc ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thư viện tỉnh Phú Thọ xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc !
Liên kết web :
Đang online : 2
Hôm nay : 131
Tháng hiện tại : 3456
Tổng lượt truy cập : 219250