Chủ nhật, 21-04-2024, 20:35
Ngày 02/03/2024, Chi bộ Thư viện tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng cơ quan vững mạnh” gắn với hành trình về nguồn tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – Bí thư Chi bộ cùng toàn thể các đảng viên trong Chi bộ...
(Trong đó: 11 Thư viện cấp huyện; 01 Thư viện thị xã; 01 Thư viện Thành phố)

 

1. Thư viện thành phố Việt Trì:

                                        - Địa chỉ: Số nhà 1171 - Đại lộ Hùng Vương - Phường Tiên Cát – Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

 - Điện thoại: 0210.384.3966; Địa chỉ Email:

  - Cơ sở vật chất:Nhà cấp 3 diện tích 450m2

  - Nhân sự:   8 người

  - Vốn tài liệu:123.096 bản sỏch

 

                                                 2. Thư viện Thị xã Phú Thọ:   

  - Địa chỉ: Phường Âu Cơ - thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ

  - Điện thoại: 0210.3713.886; Địa chỉ Email:

  - Cơ sở vật chất: Nhà cấp 3 diện tích 550m2

  - Nhân sự:  1 người

 - Vốn tài liệu:18.901 bản sách

 

                                               3. Thư viện huyện Cẩm khê:   

   - Địa chỉ: Thị trấn Sông Thao - Huyện Cẩm khê - Tỉnh Phú Thọ

  - Điện thoại: 0210.3889.866;  Địa chỉ Email:

  - Cơ sở vật chất: Nhà cấp 3 diện tớch 52m2

  - Nhõn sự:   1 người

 - Vốn tài liệu:7.542 bản sỏch

 

                                          ...

Thư viện tỉnh Phú Thọ được thành lập ngày 20/12/1956, tiền thân phòng Thư viện thuộc Ty Văn hóa Phú Thọ...
I- Vị trí, chức năng: 
        - Thư viện viện tỉnh Phú Thọ  là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng xây dựng, xửlý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên thông tin phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
      - Thư viện tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có trụ sở riêng,được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật;chấp hành sự chỉ đạo,quản lý trực tiếp về tổ chức,biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II- Nhiệm vụ và quyền hạn

       Thư viện tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều11, Điều 38 và Điều 39 của Luật Thư viện và các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

  1. Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển trung hạn, ngắn hạn, hàng năm của Thư viện trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt vàt ổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
  2. Phối hợp với phòng chuyên môn quản lý văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ...

Thư viện tỉnh Phú Thọ có tổng số 28 cán bộ, viên chức và người lao động trong đó bao gồm: 05thạc sĩ, , 20 cử nhân và 3 trình độ khác.  

            Cơ cấu tổ chức gồm:

- Lãnh đạo Thư viện (trong đó: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc)

- 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

           + Phòng Nghiệp vụ;

          + Phòng Công tác Bạn đọc

          + Phòng Quản trị - Công nghệ

- Sơ đồ tổ chức bộ máy

...
Liên kết web :
Đang online : 2
Hôm nay : 56
Tháng hiện tại : 2805
Tổng lượt truy cập : 227963