Thứ 5, 23-02-2024, 01:21

Thư viện tỉnh Phú Thọ có tổng số 28 cán bộ, viên chức và người lao động trong đó bao gồm: 05thạc sĩ, , 20 cử nhân và 3 trình độ khác.  

            Cơ cấu tổ chức gồm:

- Lãnh đạo Thư viện (trong đó: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc)

- 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

           + Phòng Nghiệp vụ;

          + Phòng Công tác Bạn đọc

          + Phòng Quản trị - Công nghệ

- Sơ đồ tổ chức bộ máy

Liên kết web :
Đang online : 2
Hôm nay : 164
Tháng hiện tại : 3489
Tổng lượt truy cập : 219283