Thứ 3, 27-01-2021, 06:39

(Trích Quyết định số 03/QĐ-TV ngày 05 thản 01 năm  2018

                                                             của Giám đốc Thư viện tỉnh Phú Thọ)

 

ĐIỀU 1: LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

1.Giám đốc Thư viện tỉnh trực tiếp tiếp công dân định kỳ mỗi tháng 01 lần, vào ngày 15 hàng tháng trong giờ hành chính, nếu lịch trên trùng vào ngày Lễ, Tếtt, ngày nghỉ cuối tuần thì bố trí tiếp vào ngày làm việc tiếp theo.

2. Tổ Tiếp công dân của Thư viện tỉnh thực hiện tiếp công dân trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN

1. Đeo thẻ Viên chức theo quy định.

2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

3. Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

ĐIỀU 3: QUYẺN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIÉN NGHỊ, PHẢN ÁNH

1. Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu cỏ).

2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân.

3. Được trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và yêu cầu được hướng dẫn, giải thích, trả lời về nội dung đã trình bày.

4. Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

5.Có đơn đúng thể thức theo quy định; trường họp không có đơn, công dân phải trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và ký vào bản ghi chép nội dung công dân trình bày.

ĐIỀU 4: KHÔNG TIẾP CONG DÂN TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU

1.Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi.

2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

4. Người vi phạm quy chế, nội quy tiếp công dân của cơ quan.

5. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà khồng có Người đại diện hợp pháp.

ĐIỀU 5: XỬ LÝ VI PHẠM

Công dân nào cố ý vi phạm nội quy tiếp công dân của cơ quan sẽ bị lập biên bản và tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị mời ra khỏi cơ quan hoặc yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự; Nếu gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, đơn vị, tổ chức, cá nhân thì công dân đó phải chịu trách nhiệm bồi thường./.

                                                                                                                                                                                                                                                        Giám đốc

                                                                                                                                                                                                                                                            Đã ký


                                                                                                                                                                                                                                               Nguyễn Thị Tuyết Mai

Liên kết web :
Đang online : 2
Hôm nay : 60
Tháng hiện tại : 2148
Tổng lượt truy cập : 90252