Chủ nhật, 21-04-2024, 22:51
Hội nghị - Hội thảo Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ của các thư viện Việt Nam (2017-2022)

       Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 04-05/11/2022, Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Vụ Thư viện và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ của các thư viện Việt Nam (2017 – 2022)”.

       Tham dự Hội nghị-Hội thảo có bà Kiều Thúy Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức, bà Đoàn Quỳnh Dung - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, ông Nguyễn Hữu Giới - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, bà Huỳnh Thị Anh Thảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định và các đại biểu là đại diện lãnh đạo và người làm công tác công nghệ thông tin của các thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành, thư viện lực lượng vũ trang, cơ sở đào tạo ngành thông tin – thư viện trong cả nước.

        Hội nghị-Hội thảo đã nghe 20 báo cáo tham luận và các ý kiến trao đổi thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc và trách nhiệm với các nội dung trọng tâm về tình hình triển khai và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng cũng như phát triển thư viện điện tử/ thư viện số và chuyển đổi số tại các thư viện, trung tâm thông tin; Những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số (chính sách phát triển, cơ sở hạ tầng, dữ liệu, kinh phí, nguồn nhân lực...); Công tác tạo lập, quản lý, bảo quản và phổ biến các bộ sưu tập số; Cơ chế, chính sách và những yêu cầu đặt ra cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các thư viện và trung tâm thông tin trong thời gian tới; Đề xuất mô hình, các giải pháp công nghệ, phần mềm tiện ích, bài học kinh nghiệm, sáng kiến áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin và chuyển đổi số của hoạt động thư viện Việt Nam và quốc tế; Vấn đề hợp tác, liên kết, chia sẻ tài nguyên thông tin trong và ngoài nước; Kế hoạch, đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ tại các thư viện.

Hội nghị-Hội thảo thống nhất một số phương hướng phát triển trong giai đoạn tới với các mục tiêu cụ thể như:

- Tiếp tục đóng góp lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, các văn bản chỉ đạo liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện làm cơ sở pháp lý vững chắc để phát triển sự nghiệp có tính chiến lược, lâu dài; Hiện thực hóa các nội dung trong Luật Thư viện, triển khai liên thông thư viện; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thư viện thực hiện các mục tiêu theo Quyết định số 206/QĐ-TTg. Đảm bảo việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, an ninh mạng, an toàn thông tin mạng và các quy định liên quan.

     - Tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin; Nâng cấp các phần mềm ứng dụng, nhất là phần mềm quản trị thư viện số, đẩy mạnh áp dụng phần mềm quản lý các bộ sưu tập số, các phần mềm dùng chung, thích hợp cho hệ thống, ưu tiên áp dụng phần mềm mã nguồn mở. Tăng cường quảng bá, chia sẻ các phần mềm tiện ích, công cụ hiệu quả do cán bộ thư viện phát triển. Ứng dụng dịch vụ thư viện, bảo quản số, các công cụ, phần mềm ứng dụng khác trong thời gian tới.

     - Tiếp tục thống nhất và chuẩn hóa các chuẩn nghiệp vụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu trong và ngoài nước. Hướng dẫn chỉ đạo việc sử dụng các chuẩn nghiệp vụ cho các loại hình tài liệu mới, các tiêu chuẩn dành cho tài liệu số, tiêu chuẩn lưu trữ, bảo quản tài liệu số; Tích cực mở rộng hoạt động biên mục trước xuất bản, thực hiện biên mục tập trung cung cấp kết quả xử lý biên mục cho các thư viện trên cả nước.

    - Tăng cường nguồn lực thông tin dạng số, tăng cường số hóa các tài nguyên thông tin có bản quyền, ưu tiên các nguồn tài liệu quí hiếm, các tài liệu địa chí, các loại tài liệu nằm ngoài phạm vi bảo hộ bản quyền và các tài liệu nội sinh...; tăng cường khai thác, tích hợp, chia sẻ dữ liệu, hợp tác giữa các thư viện trong và ngoài nước, nhất là với những thư viện có nhiều điểm chung trong cùng hệ thống, cùng khu vực.

     - Chú trọng cải thiện chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin, trong đó các thư viện cần có chính sách xây dựng đội ngũ kế cận, đồng thời xây dựng các cơ chế chính sách đãi ngộ hợp lý cả về thu nhập và các điều kiện học tập nâng cao trình độ, tạo môi trường làm việc thuận lợi để người làm công tác công nghệ thông tin có thể phát huy năng lực, sở trường và gắn bó lâu dài với thư viện.

     - Tăng cường nguồn lực tài chính cho thư viện: Các thư viện cần xây dựng và hoàn thiện các chương trình kế hoạch phát triển để từ đó hoạch định các nguồn ngân sách cần thiết cho các giai đoạn sắp tới; Bám sát vào các văn bản pháp luật, chính sách của nhà nước để lập các kế hoạch thu hút nguồn vốn ngân sách; Mở rộng hợp tác liên kết với các thư viện trong hệ thống để có sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau qua đó giảm bớt các gánh nặng về ngân sách; Mở rộng các hoạt động dịch vụ, thu hút sự đầu tư từ các nguồn lực xã hội.

       Trong khuôn khổ chương trình hoạt động của Hội nghị-Hội thảo, các đại biểu đã đi tham quan, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm tại Thư viện tỉnh Bình Định và một số trung tâm văn hóa địa phương.

Hội nghị-Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ của các thư viện Việt Nam” đã diễn ra thành công, hiệu quả theo đúng kế hoạch với hàm lượng khoa học cao.

Một số hình ảnh cùng sự kiện:

Toàn cảnh Hội nghị - Hội thảo Ứng dụng công nghệ thông tin

trong hoạt động nghiệp vụ của các thư viện Việt Nam (2017-2022)

Bà Huỳnh Thị Anh Thảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định phát biểu chào mừng Hội nghị

Bà Nguyễn Ngọc Anh - Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam trình bày Báo cáo đề dẫn Hội nghị

ThS. Trần Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia trình bày tham luận “Ứng dụng công nghệ thông tin tại các thư viện trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và những hoạt động của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia”

Ông Vĩnh Quốc Bảo - Phó Giám đốc Thư viện KHTH Tp. Hồ Chí Minh trình bày tham luận “Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông tại Thư viện KHTH Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022”

ThS. Trần Nữ Quế Phương - Thư viện Quân đội trình bày tham luận “Ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh

chuyển đổi số của hệ thống thư viện, phòng đọc trong quân đội”

ThS. Nguyễn Ngọc Sinh – Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Định trình bày tham luận

“Hệ thống quản trị thư viện dùng chung Vietbiblio”

ThS. Phan Thị Hà Thanh - Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng trình bày

tham luận “Ứng dụng công nghệ thông tin và thách thức của thư viện đại học trong bối cảnh chuyển đổi số”

Ông Nguyễn Hữu Giới - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam trình bày tham luận “Chuyển đổi số trong các thư viện và trung tâm thông tin ở Việt Nam: Lộ trình kép để xây dựng thư viện điện tử - thư viện số, phục vụ cho người sử dụng thư viện”

ThS. Vũ Thị Nha - Ngân hàng Thế giới trình bày tham luận “Thư viện nhóm Ngân hàng Thế giới

áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ”

ThS. Huỳnh Ngọc Minh Thi - Phó Giám đốc Trung tâm Học liệu và E-learning,

trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Ông Hồ Ngọc Thiên - Giám đốc thư viện tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Hội nghị

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

 

Nguồn: https://nlv.gov.vn/

Tin: Thu Trang; Ảnh: Thanh Hà, Thu Trang

Liên kết web :
Đang online : 2
Hôm nay : 92
Tháng hiện tại : 2841
Tổng lượt truy cập : 227999