Thứ 6, 08-08-2020, 00:33
Bảo vệ và phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan ở Phú Thọ

Phú Thọ là vùng đất cội nguồn dân tộc, nơi các Vua Hùng dựng nước Văn Lang - nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

          Văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được các thế hệ người Việt Nam sáng tạo, lưu trữ hàng nghìn năm với những giá trị đặc trưng mang đậm dấu ấn nền văn minh nông nghiệp, văn minh lúa nước; thể hiện những giá trị của một nền văn hóa có từ lâu đời, lưu giữ dấu ấn của một thời kỳ rực rỡ văn hóa thời đại Hùng Vương, mang đậm bản sắc dân tộc Việt nam. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan ở Phú Thọ đã vượt ra khỏi biên gới quốc gia dân tộc và được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

          Khi được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan ở Phú Thọ trở thành mối quan tâm, nhu cầu tìm hiểu khám phá của khách du lịch, thành sản phẩm đặc trưng của tỉnh Phú Thọ, được đông đảo đối tượng người đọc, nhân dân tìm đọc và nghiên cứu.

          Cuốn sách Bảo vệ và phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan ở Phú Thọ của tác giả TS. Nguyễn Đắc Thủy do NXB Văn hóa dân tộc xuất bản năm 2019, 404 trang, khổ 21cm.

Cuốn sách gồm 5 chương:

          Chương 1. Một số vấn đề lý luận về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.        

          Chương 2. Nhận diện giá trị di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và di sản Hát Xoan trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể ở Phú Thọ.               

          Chương 3. Thực trạng bảo vệ và phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và di sản Hát Xoan ở Phú Thọ.                                                                    

          Chương 4. Kinh nghiệm quốc tế về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.                     

          Chương 5. Bảo vệ, phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và di sản Hát Xoan ở Phú Thọ.        

          Cuốn sách Bảo vệ và phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan ở Phú Thọ của tác giả TS. Nguyễn Đắc Thủy nhằm đáp ứng yêu cầu bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch, tìm ra phương pháp luận đúng đắn để tiếp cận các vấn đề, phân tích, đánh gia đúng thực tiễn bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, đưa ra các biện pháp bảo vệ di sản hiệu quả nhất  hướng tới sự phát triển bền vững.

        Cuốn sách không những cung cấp thêm những tư liệu có tính lý luận và thực tiễn, giúp các nhà quản lý văn hóa trong việc định hướng, xây dựng và thực thi chính sách bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và  Hát Xoan trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mà còn giúp cho người đọc và nhân dân trong và ngoài tỉnh hiểu rõ hơn về hai di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh của tỉnh Phú Thọ.                                                                               

          Thư viện tỉnh Phú Thọ trân trọng giới thiệu.

Phòng Bạn đọc

Liên kết web :
Đang online : 3
Hôm nay : 72
Tháng hiện tại : 864
Tổng lượt truy cập : 77808