Thứ 2, 21-05-2024, 04:58
THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9 - 2022
 1. ASEAN trong chiến lược nước lớn / Bộ Công an. Viện Chiến lược Công an. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 302tr. ; 24cm
 2. Bác Hồ của nhân dân : Tập bút ký - Tiểu luận chọn lọc / Nguyễn Uyển. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 451tr. ; 23cm
 3. Bác Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ / Phạm Chí Nhân. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 311tr. ; 21cm
 4. Bầu cử trong Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ đại hội Đảng ở cơ sở / Nguyễn Tác Lũy. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 191tr. ; 21cm
 5. Các tác phẩm đoạt giải Búa liềm vàng (2016 - 2019) / Tạp chí  Xây dựng Đảng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 1003tr. ; 24cm
 6. Chuyện kể về bác Hồ qua các tài liệu và hiện vật. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 348tr. ; 15cm
 7. Ghế : Tiểu phẩm báo chí / Hữu Thọ. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 378tr. ; 21cm
 8. Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên Bang Nga / Trần Minh Trưởng (ch.b). - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 210tr. ; 21cm
 9. Hồ Chí Minh - Những bài viết và những cuộc tranh đấu / Alain Ruscio; Nguyễn Đức Truyến dịch; Lê Trung Dũng hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 491tr. ; 24cm
 10.   Hồ Chí Minh - Tinh hoa và khí phách của dân tộc / Phạm Văn Đồng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 654tr. ; 22cm
 11.   Hồ Chí Minh - vĩ đại một con người / Trần Văn Giàu. - Xuất bản lần thứ 6. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 179tr. ; 15cm
 12.   Kinh tế học của 1%: Bằng cách nào kinh tế học chính thống đã phục vụ người giàu, làm mơ hồ thực tế vfa bóp méo chính sách : Sách tham khảo / John F. Weeks; Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương; Đỗ Thu Trang dịch; Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh hiệu đính. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 372tr. ; 24cm
 13.   Luật An ninh mạng (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 68tr. ; 19cm
 14.   Luật An toàn thông tin mạng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018). - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 167tr. ; 19cm
 15.   Luật Bình đẳng giới (hiện hành). - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2020. - 39tr. ; 19cm
 16.   Mắt sáng, lòng trong, bút sắc / Hữu Thọ. - Xuất bản lần thứ 4. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 298tr. ; 21cm
 17.   Nể và né : Tiểu phẩm báo chí / Hữu Thọ. - Xuất bản lần 2. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 318tr. ; 21cm
 18.   Nghệ thuật trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 439tr. ; 24cm
 19.   Ngoại giao cường quốc tầm trung: Lý thuyết, thực tiễn quốc tê và hàm ý cho Việt Nam : Sách tham khảo / Đỗ Thị Thủy (Ch.b). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 367tr. ; 21cm
 20.   Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo pháp luật môi trường Việt Nam : Cách chuyên khảo / Võ Trung Tín
 21.   Nhà nước kiến tạo phát triển với Đảng chính trị và các tổ chức xã hội : Nghiên cứu điển hình một số nước Đông Á và gợi mở cho Việt Nam / Đậu Công Hiệp, Mai Thị Mai (ch.b). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 194tr. ; 19cm
 22.   Những điều cần biết về ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự : Theo Bộ luật Dân sự hiện hành / Vũ Thị Hồng Yến (ch.b). - Tái bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 214tr. ; 21cm
 23.   Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh : Giá trị lý luận và thực tiễn / Lý Việt Quang, Trần Thị Hợi (ch.b). - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc Gia - Sự thật, 2020. - 175tr. ; 21cm
 24.   Pol Pot: Mổ xẻ một cơn ác mộng / Philip Short; Minh Thư dịch; Nguyễn Văn Tuấn hiệu đính. - In lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 643tr. ; 24cm
 25.   Quan điểm vượt thời đại trong tư tưởng "Trị nước, an dân" của Lê Thánh Tông : Giá trị kế thừa cho công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay / Trần Việt Hà, Trịnh Văn Toàn (Ch.b). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 179tr. ; 21cm
 26.   Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2020) / Hoàng Văn Hiển, Dương Thúy Hiền (ch.b). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 254tr. ; 21cm
 27.   Quét cầu thang : Tiểu phẩm báo chí / Hữu Thọ. - In lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 255tr. ; 21cm
 28.   Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh / Lê Mậu Hãn. - Xuất bản lần thứ 4. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 363tr. ; 21cm
 29.   Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi / Võ Nguyên Giáp. - In lần thứ 3. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 262tr. ; 19cm
 30.   Thoát khỏi địa ngục Khmer đỏ - Hồi ký của một người còn sống : Sách tham khảo / Denise Affonco; Trần Quang Hiếu biên dịch; Lê Mạnh Linh hiệu đính. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 246tr. ; 21cm
Liên kết web :
Đang online : 4
Hôm nay : 160
Tháng hiện tại : 2269
Tổng lượt truy cập : 231046