Thứ 5, 22-02-2024, 23:29
THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 01 NĂM 2024

1. 100 điều nên biết về lịch sử và văn hóa Lào : Kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt Nam - Lào (1962 - 2022) / Hà Nguyễn. - H. : Thông tin và truyền thông, 2023. - 297tr. ; 21cm.

2. Biển Việt Nam và các mối giao thương biển / Nguyễn Văn Kim. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 788tr. ; 21cm

3. Bóng chiều Thăng Long : Tiểu thuyết lịch sử / Siêu Hải. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 431tr. ; 21cm.

4. Bông sen vàng / Sơn Tùng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 413tr. ; 21cm.

5. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới : Sách chuyên khảo / Hoàng Phúc Lâm chỉ đạo nội dung; Đào Anh Tuấn chủ biên. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 357tr. ; 21cm.

6. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới qua đấu tranh chính luận / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 799tr. ; 24cm.

7. Chiến tranh nhân dân Việt Nam - Góc nhìn từ lịch sử quân sự / Nguyễn Hoàng Nhiên. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 967tr. ; 21cm.

8. Chuyển đổi số tại Việt Nam tái định hình nền kinh tế để phát triển bền vững / Vũ Thị Thúy Hằng (ch.b). - H. : Thông tin và truyền thông, 2023. - 298tr. ; 21cm.

9. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Lê Văn Cường, Nguyễn Mậu Tuân. - H. : Lý luận chính trị, 2022. - 250tr. ; 21cm.

10. Cảnh sát Liên hợp quốc và sự tham gia của Việt Nam trong thời gian tới: Sách chuyện khảo / Nguyễn Việt Lâm, Đỗ Lê Chi. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 334tr. ; 21cm.

11. Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới : Tuyển chọn tài liệu lưu trữ. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 827tr. ; 24cm.

12. Giản yếu về chuyển đổi số. - H. : Thông tin và truyền thông, 2023. - 198tr. ; 21cm.

13. Hồ Chí Minh với công tác khuyến học / Thái Chí Thanh tuyển chọn và biên soạn. - H. : Dân trí, 2022. - 239tr. ; 21cm.

14. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng qua 35 năm đổi mới - Thành tựu và bài học kinh nghiệm / Vũ Văn Khanh. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 251tr. ; 21cm.

15. Lựa chọn hôn nhân và mỗi quan hệ trong gia đình công nhân khu công nghiệp : Sách chuyên khảo / Đặng Thị Hoa, Bùi Thị Hương Trầm. - H. : Lao động, 2022. - 279tr. ; 21cm.

16. Ngọn bút trong sương : Ký ức về người cha / Siêu Hải. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 333tr. ; 21cm.

17. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong trạng thái bình thường mới : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hồng Quân. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 251tr. ; 21cm.

18. Nâng cao vai trò của cấp ủy đảng trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo / Cao Văn Thống chủ biên; Hà Hữu Đức, Nguyễn Thị Ngọc. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 251tr. ; 21cm.

19. Nắng kinh thành / Siêu Hải. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 369tr. ; 21cm.

20. Phát huy phẩm chất " Bộ đội Cụ Hồ" tiếp tục xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới / Lương Cường. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 334tr. ; 21cm.

21. Phát triển du lịch nội địa ở Việt Nam. - H. : Thể thao và du lịch, 2022. - 160tr. ; 21cm.

22. Sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ / Hà Minh Đức. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 188tr. ; 21cm.

23.Tìm hiểu pháp luật về lao động và việc làm ở Việt Nam hiện nay / Trương Thị Thu Hà, Vương Thị Liễu chủ biên. - H. : Tư pháp, 2022. - 228tr. ; 21cm.

24.Tín ngưỡng dân gian trong đời sống tinh thần của người dân vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay / Hoàng Thị Lan chủ biên. - H.. - Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 299tr. ; 21cm.

25. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Những sáng tạo lý luận trong thực tiễn cách mạng : Sách chuyên khảo/ Nguyễn Mạnh Tường chủ biên. - H. : Tư pháp, 2022. - 358tr. ; 21cm.

26. Văn hóa giáo dục Việt Nam giai đoạn 1884-1945 : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hoa Mai. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 417tr. ; 21cm.

27. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế / Bùi Đình Ngôn. - H. : Lao động, 2022. - 284tr. ; 21cm.

28. Xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Tô Lâm. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 386tr. ; 24cm.

29. Xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông vận tải / Bộ Giao thông vận tải. - H. : Giao thông vận tải, 2022. - 344tr. ; 21cm.

30. Yoga và Du lịch / Vũ Trọng Lợi. - H. : Thể thao và Du lịch, 2022. - 336tr. ; 21cm.


Liên kết web :
Đang online : 3
Hôm nay : 118
Tháng hiện tại : 3443
Tổng lượt truy cập : 219237