Thứ 2, 21-05-2024, 04:18
Số/ký hiệu: 206/QĐ-TTg                                                                       Ngày ban hành: 11/02/2021

Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ                                           Loại văn bản: Quyết định

Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Nội dung đính kèm:    QĐ 206-CĐSTV.pdf

...
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Pháp lệnh thư viện ngày 28 tháng 12 năm 2000; Căn cứ Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Pháp lệnh thư viện ngày 28 tháng 12 năm 2000;
Liên kết web :
Đang online : 1
Hôm nay : 145
Tháng hiện tại : 2254
Tổng lượt truy cập : 231031